Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ 
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - CITROEN AX © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΒΑΓΓΕΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE: ΜΑΛΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
CITROEN AX

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 1 0 3 3 0 0 2 0 1 0 0
Auto BA1 [2008] 1 0 3 3 0 0 1 1 1 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 6 6 0 0 3 1 2 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,972 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
PUNTO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-12-14 12:16:37

TIME INFORMATION
RT: 0,972 sec
0-18M: 2,501 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,399 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,122 sec
TOTAL TIME: 15,094 sec
200-400M: 4,723 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,62 km/h
400M: 167,98 km/h
200-400M: 41,36 km/h

2,501 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
PUNTO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-12-14 12:16:37

TIME INFORMATION
RT: 0,972 sec
0-18M: 2,501 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,399 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,122 sec
TOTAL TIME: 15,094 sec
200-400M: 4,723 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,62 km/h
400M: 167,98 km/h
200-400M: 41,36 km/h

9,303 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
PUNTO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:19:51

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 2,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,303 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,794 sec
TOTAL TIME: 15,430 sec
200-400M: 4,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 173,49 km/h
200-400M: 35,30 km/h

13,794 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
PUNTO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:19:51

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 2,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,303 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,794 sec
TOTAL TIME: 15,430 sec
200-400M: 4,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 173,49 km/h
200-400M: 35,30 km/h

4,491 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
PUNTO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:19:51

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 2,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,303 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,794 sec
TOTAL TIME: 15,430 sec
200-400M: 4,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 173,49 km/h
200-400M: 35,30 km/h

138,19 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
PUNTO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:19:51

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 2,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,303 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,794 sec
TOTAL TIME: 15,430 sec
200-400M: 4,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 173,49 km/h
200-400M: 35,30 km/h

173,49 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
PUNTO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:19:51

TIME INFORMATION
RT: 1,636 sec
0-18M: 2,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,303 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,794 sec
TOTAL TIME: 15,430 sec
200-400M: 4,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 173,49 km/h
200-400M: 35,30 km/h

41,36 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
PUNTO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-12-14 12:16:37

TIME INFORMATION
RT: 0,972 sec
0-18M: 2,501 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,399 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,122 sec
TOTAL TIME: 15,094 sec
200-400M: 4,723 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,62 km/h
400M: 167,98 km/h
200-400M: 41,36 km/h

Auto BA1 [2008]0,762 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2008-04-06 12:43:43

TIME INFORMATION
RT: 0,762 sec
0-18M: 2,173 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,979 sec
TOTAL TIME: 14,741 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 157,54 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,152 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-04-06 15:44:51

TIME INFORMATION
RT: 1,116 sec
0-18M: 2,152 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,974 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,740 sec
TOTAL TIME: 14,856 sec
200-400M: 4,766 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,91 km/h
400M: 157,48 km/h
200-400M: 27,57 km/h

8,974 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-04-06 15:44:51

TIME INFORMATION
RT: 1,116 sec
0-18M: 2,152 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,974 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,740 sec
TOTAL TIME: 14,856 sec
200-400M: 4,766 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,91 km/h
400M: 157,48 km/h
200-400M: 27,57 km/h

13,740 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-04-06 15:44:51

TIME INFORMATION
RT: 1,116 sec
0-18M: 2,152 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,974 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,740 sec
TOTAL TIME: 14,856 sec
200-400M: 4,766 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,91 km/h
400M: 157,48 km/h
200-400M: 27,57 km/h

4,766 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-04-06 15:44:51

TIME INFORMATION
RT: 1,116 sec
0-18M: 2,152 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,974 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,740 sec
TOTAL TIME: 14,856 sec
200-400M: 4,766 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,91 km/h
400M: 157,48 km/h
200-400M: 27,57 km/h

129,91 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-04-06 15:44:51

TIME INFORMATION
RT: 1,116 sec
0-18M: 2,152 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,974 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,740 sec
TOTAL TIME: 14,856 sec
200-400M: 4,766 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,91 km/h
400M: 157,48 km/h
200-400M: 27,57 km/h

157,54 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2008-04-06 12:43:43

TIME INFORMATION
RT: 0,762 sec
0-18M: 2,173 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,979 sec
TOTAL TIME: 14,741 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 157,54 km/h
200-400M: 0,00 km/h

27,57 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-04-06 15:44:51

TIME INFORMATION
RT: 1,116 sec
0-18M: 2,152 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,974 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,740 sec
TOTAL TIME: 14,856 sec
200-400M: 4,766 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,91 km/h
400M: 157,48 km/h
200-400M: 27,57 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo