Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΜΑΝΕΤΑΣ 
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - SUZUKI KATANA © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - SUZUKI KATANA © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - SUZUKI KATANA © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - SUZUKI KATANA © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΙΩΑΝΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2001
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
SUZUKI KATANA SUZUKI KATANA SUZUKI KATANA SUZUKI KATANA

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 26 12 130 112 18 21 47 7 17 21 17
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 5 2 30 27 3 0 15 2 5 5 3
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL RACES: 32 32 14 162 141 21 21 64 9 22 26 20

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,190 sec
RACE - TRACK
7TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-11-30 to 2002-12-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-12-01 09:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,190 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,739 sec
TOTAL TIME: 9,929 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 247,70 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,268 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2006-09-03 10:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,499 sec
0-18M: 1,268 sec
0-100M: 3,694 sec
0-200M: 5,717 sec 
0-300M: 7,366 sec
0-400M: 8,845 sec
TOTAL TIME: 9,344 sec
200-400M: 3,128 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,30 km/h
400M: 257,83 km/h
200-400M: 53,53 km/h

3,532 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,532 sec
0-200M: 5,348 sec 
0-300M: 6,886 sec
0-400M: 8,288 sec
TOTAL TIME: 8,841 sec
200-400M: 2,940 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,26 km/h
400M: 268,53 km/h
200-400M: 49,27 km/h

5,348 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,532 sec
0-200M: 5,348 sec 
0-300M: 6,886 sec
0-400M: 8,288 sec
TOTAL TIME: 8,841 sec
200-400M: 2,940 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,26 km/h
400M: 268,53 km/h
200-400M: 49,27 km/h

6,886 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,532 sec
0-200M: 5,348 sec 
0-300M: 6,886 sec
0-400M: 8,288 sec
TOTAL TIME: 8,841 sec
200-400M: 2,940 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,26 km/h
400M: 268,53 km/h
200-400M: 49,27 km/h

8,288 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,532 sec
0-200M: 5,348 sec 
0-300M: 6,886 sec
0-400M: 8,288 sec
TOTAL TIME: 8,841 sec
200-400M: 2,940 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,26 km/h
400M: 268,53 km/h
200-400M: 49,27 km/h

2,940 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,532 sec
0-200M: 5,348 sec 
0-300M: 6,886 sec
0-400M: 8,288 sec
TOTAL TIME: 8,841 sec
200-400M: 2,940 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,26 km/h
400M: 268,53 km/h
200-400M: 49,27 km/h

219,26 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,532 sec
0-200M: 5,348 sec 
0-300M: 6,886 sec
0-400M: 8,288 sec
TOTAL TIME: 8,841 sec
200-400M: 2,940 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,26 km/h
400M: 268,53 km/h
200-400M: 49,27 km/h

268,53 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 1,342 sec
0-100M: 3,532 sec
0-200M: 5,348 sec 
0-300M: 6,886 sec
0-400M: 8,288 sec
TOTAL TIME: 8,841 sec
200-400M: 2,940 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,26 km/h
400M: 268,53 km/h
200-400M: 49,27 km/h

60,44 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-05-27 13:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,489 sec
0-18M: 1,337 sec
0-100M: 4,773 sec
0-200M: 7,203 sec 
0-300M: 8,982 sec
0-400M: 10,541 sec
TOTAL TIME: 11,030 sec
200-400M: 3,338 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,03 km/h
400M: 241,47 km/h
200-400M: 60,44 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,461 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-05-23 17:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,461 sec
0-18M: 1,377 sec
0-100M: 3,787 sec
0-200M: 5,817 sec 
0-300M: 7,451 sec
0-400M: 8,923 sec
TOTAL TIME: 9,384 sec
200-400M: 3,106 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,59 km/h
400M: 254,60 km/h
200-400M: 56,01 km/h

1,270 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-04-12 11:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,519 sec
0-18M: 1,270 sec
0-100M: 3,634 sec
0-200M: 5,541 sec 
0-300M: 7,138 sec
0-400M: 8,598 sec
TOTAL TIME: 9,117 sec
200-400M: 3,057 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,99 km/h
400M: 246,63 km/h
200-400M: 41,64 km/h

3,574 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,534 sec
0-18M: 1,294 sec
0-100M: 3,574 sec
0-200M: 5,425 sec 
0-300M: 6,981 sec
0-400M: 8,391 sec
TOTAL TIME: 8,925 sec
200-400M: 2,966 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,06 km/h
400M: 264,17 km/h
200-400M: 48,11 km/h

5,230 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-08-30 18:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 1,275 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,230 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,190 sec
TOTAL TIME: 9,191 sec
200-400M: 2,960 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 259,25 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,981 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,534 sec
0-18M: 1,294 sec
0-100M: 3,574 sec
0-200M: 5,425 sec 
0-300M: 6,981 sec
0-400M: 8,391 sec
TOTAL TIME: 8,925 sec
200-400M: 2,966 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,06 km/h
400M: 264,17 km/h
200-400M: 48,11 km/h

8,190 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-08-30 18:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 1,275 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,230 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,190 sec
TOTAL TIME: 9,191 sec
200-400M: 2,960 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 259,25 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,960 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-08-30 18:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 1,275 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,230 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,190 sec
TOTAL TIME: 9,191 sec
200-400M: 2,960 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 259,25 km/h
200-400M: 0,00 km/h

218,83 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,580 sec
0-18M: 1,442 sec
0-100M: 3,706 sec
0-200M: 5,545 sec 
0-300M: 7,110 sec
0-400M: 8,539 sec
TOTAL TIME: 9,119 sec
200-400M: 2,994 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 218,83 km/h
400M: 260,83 km/h
200-400M: 42,00 km/h

264,17 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,534 sec
0-18M: 1,294 sec
0-100M: 3,574 sec
0-200M: 5,425 sec 
0-300M: 6,981 sec
0-400M: 8,391 sec
TOTAL TIME: 8,925 sec
200-400M: 2,966 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 216,06 km/h
400M: 264,17 km/h
200-400M: 48,11 km/h

56,01 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI KATANA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-05-23 17:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,461 sec
0-18M: 1,377 sec
0-100M: 3,787 sec
0-200M: 5,817 sec 
0-300M: 7,451 sec
0-400M: 8,923 sec
TOTAL TIME: 9,384 sec
200-400M: 3,106 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,59 km/h
400M: 254,60 km/h
200-400M: 56,01 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,792 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 2,087 sec
0-100M: 5,081 sec
0-200M: 7,428 sec 
0-300M: 9,384 sec
0-400M: 11,159 sec
TOTAL TIME: 11,951 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,90 km/h
400M: 211,50 km/h
200-400M: 38,60 km/h

2,077 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 17:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,908 sec
0-18M: 2,077 sec
0-100M: 5,368 sec
0-200M: 7,868 sec 
0-300M: 9,878 sec
0-400M: 11,679 sec
TOTAL TIME: 12,587 sec
200-400M: 3,811 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,72 km/h
400M: 206,36 km/h
200-400M: 40,64 km/h

5,081 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 2,087 sec
0-100M: 5,081 sec
0-200M: 7,428 sec 
0-300M: 9,384 sec
0-400M: 11,159 sec
TOTAL TIME: 11,951 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,90 km/h
400M: 211,50 km/h
200-400M: 38,60 km/h

7,428 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 2,087 sec
0-100M: 5,081 sec
0-200M: 7,428 sec 
0-300M: 9,384 sec
0-400M: 11,159 sec
TOTAL TIME: 11,951 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,90 km/h
400M: 211,50 km/h
200-400M: 38,60 km/h

9,384 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 2,087 sec
0-100M: 5,081 sec
0-200M: 7,428 sec 
0-300M: 9,384 sec
0-400M: 11,159 sec
TOTAL TIME: 11,951 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,90 km/h
400M: 211,50 km/h
200-400M: 38,60 km/h

11,159 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 2,087 sec
0-100M: 5,081 sec
0-200M: 7,428 sec 
0-300M: 9,384 sec
0-400M: 11,159 sec
TOTAL TIME: 11,951 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,90 km/h
400M: 211,50 km/h
200-400M: 38,60 km/h

3,731 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 2,087 sec
0-100M: 5,081 sec
0-200M: 7,428 sec 
0-300M: 9,384 sec
0-400M: 11,159 sec
TOTAL TIME: 11,951 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,90 km/h
400M: 211,50 km/h
200-400M: 38,60 km/h

172,90 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 2,087 sec
0-100M: 5,081 sec
0-200M: 7,428 sec 
0-300M: 9,384 sec
0-400M: 11,159 sec
TOTAL TIME: 11,951 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,90 km/h
400M: 211,50 km/h
200-400M: 38,60 km/h

211,50 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 2,087 sec
0-100M: 5,081 sec
0-200M: 7,428 sec 
0-300M: 9,384 sec
0-400M: 11,159 sec
TOTAL TIME: 11,951 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,90 km/h
400M: 211,50 km/h
200-400M: 38,60 km/h

40,64 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 17:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,908 sec
0-18M: 2,077 sec
0-100M: 5,368 sec
0-200M: 7,868 sec 
0-300M: 9,878 sec
0-400M: 11,679 sec
TOTAL TIME: 12,587 sec
200-400M: 3,811 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,72 km/h
400M: 206,36 km/h
200-400M: 40,64 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,030 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo