Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ 
 FIRST NAME: ΚΩΣΤΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
POWER HOUSE TURBO

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 6 0 29 27 2 0 21 2 4 2 0
Moto Super Street [2010] 3 0 12 11 1 0 10 2 0 0 0
TOTAL RACES: 7 9 0 41 38 3 0 31 4 4 2 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,647 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
XJR TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-05-19 14:44:02

TIME INFORMATION
RT: 0,647 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,520 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 10,610 sec
200-400M: 3,443 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,43 km/h
400M: 222,49 km/h
200-400M: 36,06 km/h

1,639 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
XJR TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-05-18 17:36:14

TIME INFORMATION
RT: 0,846 sec
0-18M: 1,639 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,189 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,519 sec
TOTAL TIME: 10,365 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,02 km/h
400M: 231,51 km/h
200-400M: 38,49 km/h

4,497 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,977 sec
0-18M: 1,828 sec
0-100M: 4,497 sec
0-200M: 6,521 sec 
0-300M: 8,234 sec
0-400M: 9,794 sec
TOTAL TIME: 10,771 sec
200-400M: 3,273 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,80 km/h
400M: 236,88 km/h
200-400M: 39,08 km/h

6,189 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
XJR TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-05-18 17:36:14

TIME INFORMATION
RT: 0,846 sec
0-18M: 1,639 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,189 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,519 sec
TOTAL TIME: 10,365 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,02 km/h
400M: 231,51 km/h
200-400M: 38,49 km/h

8,234 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,977 sec
0-18M: 1,828 sec
0-100M: 4,497 sec
0-200M: 6,521 sec 
0-300M: 8,234 sec
0-400M: 9,794 sec
TOTAL TIME: 10,771 sec
200-400M: 3,273 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,80 km/h
400M: 236,88 km/h
200-400M: 39,08 km/h

9,519 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
XJR TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-05-18 17:36:14

TIME INFORMATION
RT: 0,846 sec
0-18M: 1,639 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,189 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,519 sec
TOTAL TIME: 10,365 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,02 km/h
400M: 231,51 km/h
200-400M: 38,49 km/h

3,266 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-11-13 11:25:41

TIME INFORMATION
RT: 2,034 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,704 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,970 sec
TOTAL TIME: 12,004 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,69 km/h
400M: 237,78 km/h
200-400M: 43,09 km/h

197,80 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,977 sec
0-18M: 1,828 sec
0-100M: 4,497 sec
0-200M: 6,521 sec 
0-300M: 8,234 sec
0-400M: 9,794 sec
TOTAL TIME: 10,771 sec
200-400M: 3,273 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,80 km/h
400M: 236,88 km/h
200-400M: 39,08 km/h

237,78 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-11-13 11:25:41

TIME INFORMATION
RT: 2,034 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,704 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,970 sec
TOTAL TIME: 12,004 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,69 km/h
400M: 237,78 km/h
200-400M: 43,09 km/h

62,94 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAHAHA XJR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-11-23 14:16:14

TIME INFORMATION
RT: 1,132 sec
0-18M: 2,153 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,910 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,540 sec
TOTAL TIME: 13,672 sec
200-400M: 3,630 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,07 km/h
400M: 224,01 km/h
200-400M: 62,94 km/h

Moto Super Street [2010]0,785 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA XJR

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 13:25:11

TIME INFORMATION
RT: 0,785 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,729 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,061 sec
TOTAL TIME: 10,846 sec
200-400M: 3,332 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,97 km/h
400M: 230,91 km/h
200-400M: 40,94 km/h

1,754 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
XJR TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:16:31

TIME INFORMATION
RT: 0,819 sec
0-18M: 1,754 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,375 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,698 sec
TOTAL TIME: 10,517 sec
200-400M: 3,323 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,88 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 39,74 km/h

6,375 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
XJR TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:16:31

TIME INFORMATION
RT: 0,819 sec
0-18M: 1,754 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,375 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,698 sec
TOTAL TIME: 10,517 sec
200-400M: 3,323 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,88 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 39,74 km/h

9,698 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
XJR TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:16:31

TIME INFORMATION
RT: 0,819 sec
0-18M: 1,754 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,375 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,698 sec
TOTAL TIME: 10,517 sec
200-400M: 3,323 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,88 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 39,74 km/h

3,280 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA XJR

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-24 11:01:50

TIME INFORMATION
RT: 1,072 sec
0-18M: 1,856 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,698 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,978 sec
TOTAL TIME: 11,050 sec
200-400M: 3,280 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,43 km/h
400M: 235,91 km/h
200-400M: 40,48 km/h

195,43 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA XJR

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-24 11:01:50

TIME INFORMATION
RT: 1,072 sec
0-18M: 1,856 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,698 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,978 sec
TOTAL TIME: 11,050 sec
200-400M: 3,280 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,43 km/h
400M: 235,91 km/h
200-400M: 40,48 km/h

240,32 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA XJR

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-23 17:31:38

TIME INFORMATION
RT: 1,252 sec
0-18M: 2,233 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,661 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,000 sec
TOTAL TIME: 12,252 sec
200-400M: 3,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,47 km/h
400M: 240,32 km/h
200-400M: 54,85 km/h

73,93 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 06:00:00

TIME INFORMATION
RT: 2,390 sec
0-18M: 1,899 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,664 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,980 sec
TOTAL TIME: 18,370 sec
200-400M: 5,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 80,11 km/h
400M: 154,04 km/h
200-400M: 73,93 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo