Πανελλήνια Ρεκόρ - Pan-Hellenic Records (Τα ρεκόρ δεν είναι ενημερωμένα)

 

NATIONAL RECORDS
AUTOS CLASSES GROUP 18T (SEC) 100T (SEC) 200T (SEC) 300T (SEC) 400T (SEC) 200S (KM/H) 400S (KM/H)
OPEN [1999] x x x x x x x
T3 [1999], AT2 [2006], AT2 [2008], T4 [2002], T3 [2002] x x x x x x x
T2 [1999], AT1 [2006], AT1 [2008], AT1.2 [2006] x x x x x x x
T1 [1999], AT1.1 [2006] x x x x x x x
A3 [1999], AA2 [2006], AA2 [2008] x x x x x x x
A2 [1999], AA1 [2006], AA1 [2008], AA1.2 [2006] x x x x x x x
A1 [1999], AA1.1 [2006] x x x x x x x
BT [2002], BT2 [2005], BT2 [2008], BT2.2 [2008], BT2.1 [2008], BT1 [2005] x x x x x x x
BT1 [2008] x x x x x x x
BA [2002], BA2 [2005], BA2 [2008], BA2.2 [2008], BA2.1 [2008], BA1 [2005] x x x x x x x
BA1 [2008] x x x x x x x
TRUE STREET [2009] x x x x x x x
NT [2006] x x x x x x x
NΑ [2006] x x x x x x x
SHOW CARS [2005] x x x x x x x
 
MOTOS CLASSES GROUP 18T (SEC) 100T (SEC) 200T (SEC) 300T (SEC) 400T (SEC) 200S (KM/H) 400S (KM/H)
OPEN [1999], SUPER PRO [2008] x x x x x x x
SUPER STREET [2010] x x x x x x x
5 [1999], PRO STREET 2 [2008] x x x x x x x
4 [1999], STREET 2 [2008], STREET 2.1 [2008], STREET 2.2 [2008] x x x x x x x
3 [1999], PRO STREET 1 [2008] x x x x x x x
2 [1999], 2.2 [2003], STREET 1 [2008] x x x x x x x
2.1 [2003], Pro Z [2008] x x x x x x x
MINI OPEN [1999], MINI PRO [2008] x x x x x x x
SCOOTER [2005] x x x x x x x

 

greekdragster.com
Elias Vathias

 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.