Φωτογραφίες - Photos | Οχήματα Dragster - Dragster Vehicles | 1st ELPA Championship Drag Race 2008 - Polykastro