Φωτογραφίες - Photos | Οχήματα Dragster - Dragster Vehicles | 6th Non Championship Drag Race 2008 - Tympaki