Πανελλήνια Ρεκόρ - Pan-Hellenic Records | Auto Α2 - ΑΑ1.2 - ΑΑ1

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - CARS | Α2 - ΑΑ1.2 - ΑΑ1 | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - BEST TIME
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΧΗΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΕΡΑΣΜΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLY 10,940 199,22 ΤΕΛΙΚΟΣ 02.09.2007 4O DRAGSTER 2007
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLY 11,088 195,51 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 24.06.2007 3O DRAGSTER 2007
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLY 11,201 193,92 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 23.06.2007 3O DRAGSTER 2007
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 11,271 186,27 ΤΕΛΙΚΟΣ 01.04.2007 1O DRAGSTER 2007
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 11,300 189,04 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 01.04.2007 1O DRAGSTER 2007
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 11,329 189,26 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 31.03.2007 1O DRAGSTER 2007
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 11,368 186,95 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 15.04.2006 1O DRAGSTER 2006
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1800 11,387 186,57 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 15.05.2005 2O DRAGSTER 2005
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1800 11,554 188,54 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 11.09.2004 3O DRAGSTER 2004
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1800 11,678 187,53 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 11.09.2004 3O DRAGSTER 2004
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1800 11,906 184,88 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 19.06.2004 2Ο DRAGSTER 2004
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1600 12,052 182,28 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 15.11.2003 6Ο DRAGSTER 2003
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1600 12,087 181,39 ΤΕΛΙΚΟΣ 07.09.2003 4Ο DRAGSTER 2003
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1600 12,112 179,92 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 06.09.2003 4Ο DRAGSTER 2003
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
CITROEN AX 1600
12,282
179,55
ΤΕΛΙΚΟΣ
29.06.2003
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
CITROEN AX 1600
12,377
178,00
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
01.06.2003
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
CITROEN AX 1600
12,491
184,00
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ
24.03.2002

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - CARS | Α2 - ΑΑ1.2 - ΑΑ1 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ - MAX SPEED ON 402M
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΧΗΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΕΡΑΣΜΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLY 11,090 201,28 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 02.09.2007 4O DRAGSTER 2007
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLY 11,584 199,60 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 01.09.2007 4O DRAGSTER 2007
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLY 11,088 195,51 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 24.06.2007 3O DRAGSTER 2007
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLY 11,558 194,79 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 01.04.2007 1O DRAGSTER 2007
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PEUGEOT 106 RALLY 12,059 194,16 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 31.03.2007 1O DRAGSTER 2007
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 11,718 191,12 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 02.09.2006 4O DRAGSTER 2006
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1800 11,443 190,00 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 15.10.2005 5O DRAGSTER 2005
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1800 11,554 188,54 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 11.09.2004 3O DRAGSTER 2004
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN AX 1800 11,678 187,53 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 11.09.2004 3O DRAGSTER 2004
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
CITROEN AX 1600
12,369
185,18
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
22.05.2004
ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
CITROEN AX 1600
12,491
184,00
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ
24.03.2002

Σημειώσεις:
1η: Όσα ρεκόρ έχουν γίνει σε ελεύθερα περάσματα είναι ανεπίσημα ως προς τις ΕΛΠΑ, ΕΘΕΑ και ΕΘΕΑΜ.

 

greekdragster.com
Elias Vathias