Πανελλήνια Ρεκόρ - Pan-Hellenic Records | Auto A3 - AA2

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - CARS | Α3 - AA2 | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - BEST TIME
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΧΗΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΕΡΑΣΜΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CHEVROLET CAMARO 09,584 235,86 ΠΡΟΚΡΙΜ 02.09.2007 4O DRAGSTER 2007
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ CAMARO KILLER 09,711 229,38 ΠΡΟΚΡΙΜ 02.09.2007 4O DRAGSTER 2007
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CHEVROLET CAMARO 09,964 230,15 ΠΡΟΚΡΙΜ 01.09.2007 4O DRAGSTER 2007
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ CAMARO KILLER 09,984 221,10 ΤΕΛΙΚΟΣ 27.05.2007 2O DRAGSTER 2007
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 EVOLUTION 09.989 214.16 ΠΡΟΚΡΙΜ 01.04.2007 1O DRAGSTER 2007
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 EVOLUTION 09,992 210,24 ΤΕΛΙΚΟΣ 23.07.2006 3O DRAGSTER 2006
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
BMW E30 EVOLUT
10,258
214,30
ΠΡΟΚΡΙΜ
02.10.2005
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 EVOLUT 10,551 210,00 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 11.09.2005 4Ο DRAGSTER 2005
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
BMW E30 EVOLUT
10,818
205,94
ΠΡΟΚΡΙΜ
11.06.2005
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 EVOLUT 10,953 203,32 ΤΕΛΙΚΟΣ 15.05.2005 2Ο DRAGSTER 2005
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
BMW E30 EVOLUT
10,970
200,57
ΤΕΛΙΚΟΣ
12.09.2004
3Ο DRAGSTER 2004
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 EVOLUT 11,008 199,06 ΠΡΟΚΡΙΜ 12.09.2004 3Ο DRAGSTER 2004
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
BMW COMPACT
11,145
204,89
ΠΡΟΚΡΙΜ
16.11.2003
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ BMW COMPACT 11,215 197,11 ΤΕΛΙΚΟΣ 07.09.2003 4Ο DRAGSTER 2003
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 M5 11,473 192,11 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 07.09.2003 4Ο DRAGSTER 2003
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 M5 11,499 189,08 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 07.09.2003 4Ο DRAGSTER 2003
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ BMW COMPACT 11,515 197,36 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 07.09.2003 4Ο DRAGSTER 2003
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 M5 11,559 193,95 ΠΡΟΚΡΙΜ 06.09.2003 4Ο DRAGSTER 2003
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
BMW M5
11,682
195,00
ΠΡΟΚΡΙΜ
12.04.2003
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
BMW M5
12,387
195,65
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
14.09.2002

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - CARS | Α3 - AA2| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ - MAX SPEED ON 402M
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΧΗΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΕΡΑΣΜΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CHEVROLET CAMARO 09,584 235,86 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 02.09.2007 4O DRAGSTER 2007
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CHEVROLET CAMARO 10,019 230,71 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 01.09.2007 4O DRAGSTER 2007
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CHEVROLET CAMARO 09,964 230,15 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 01.09.2007 4O DRAGSTER 2007
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CAMARO CHEVY 09,985 227,36 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ 23.06.2007 3Ο DRAGSTER 2007
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ CAMARO KILLER 09,984 221,10 ΤΕΛΙΚΟΣ 27.05.2007 2O DRAGSTER 2007
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 EVOLUT 10,032 219,91 ΠΡΟΗΜΙΤ 03.09.2006 4O DRAGSTER 2006
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E30 EVOLUT 10,049 219,15 ΠΡΟΚΡΙΜ 02.09.2006 4O DRAGSTER 2006
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
BMW E30 EVOLUT
10,505
215,44
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
16.10.2005
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
BMW E30 EVOLUT
10,642
215,37
ΠΡΟΚΡΙΜ
16.10.2005
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
BMW E30 EVOLUT
10,258
214,30
ΠΡΟΚΡΙΜ
02.10.2005
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO
10,835
212.12
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
10.07.2005
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO
11,677
207,79
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
20.11.2004
5Ο DRAGSTER 2004
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
BMW COMPACT
11,256
205,34
ΠΡΟΚΡΙΜ
15.11.2003
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
BMW COMPACT
11,763
202,07
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
15.11.2003
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ BMW COMPACT 11,780 198,36 ΠΡΟΚΡΙΜ 06.09.2003 4Ο DRAGSTER 2003
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
BMW M5
12,387
195,65
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
14.09.2002

Σημειώσεις:
1η: Όσα ρεκόρ έχουν γίνει σε ελεύθερα περάσματα είναι ανεπίσημα ως προς τις ΕΛΠΑ, ΕΘΕΑ και ΕΘΕΑΜ.

 

greekdragster.com
Elias Vathias